نیازی به تهیه ی اشتراک مجزا برای سرویس های مختلف نیست، تنها با یک اکانت از همه ی سرویس های مربوط به موبایل یا کامپیوتر استفاده نمایید!
لطفا در صورت بروز مشکل در خرید و یا اتصال، با پشتیبانی در تماس باشید


مشخصات سرور های کریو
 

81.17.18.118:4570


سرور مختص مشترکین یک ماهه   -------->
 

81.17.18.116:4570


سرور مختص مشترکین سه ماهه   -------->
 

81.17.18.110:4570


سرور مختص مشترکین شش ماهه و يکساله:
 راهنما و دريافت کانکشن کريو